Goede arbeidsrelaties en een goed personeelsbeleid zorgen voor betere prestaties van je medewerkers.

Betere prestaties betekenen een hogere arbeidsproductiviteit en een lager verzuim. Wat uiteindelijk leidt tot meer succes van je organisatie. Op deze manier kunnen goede arbeidsrelaties en kan een beter personeelsbeleid bijdragen aan een hogere omzet van je bedrijf.

Investeer in goede arbeidsrelaties

Door middel van teamwork, kunnen arbeidsrelaties groeien. Een medewerker die ’s ochtends met veel plezier zijn fiets op stapt om weer naar het werk te mogen, presteert beter dan een medewerker die ongemotiveerd is. Dit lijkt op het eerste oog iets individueels maar de samenwerking met collega’s speelt hier een belangrijke rol in.

Want zeg nou zelf, een collega is toch best wel bepalend voor jouw humeur op een dag? Goede arbeidsrelaties beginnen dus bij teamwork, want het werk verandert niet maar de omstandigheden kunnen wel veranderen.

De kracht van teamwork

En die omstandigheden zijn belangrijk voor succesvol teamwork. Teams met betrokken medewerkers leveren betere prestaties dan teams vol met individuele kwaliteiten. Dit zie je ook in teamsporten zoals voetbal en volleybal. Stel: je hebt alleen maar aanvallers in je organisatie die risico’s nemen, waar zijn dan je verdedigers die zorgen dat er een stabiele basis is?

Teamwork is zo ontzettend belangrijk en daarom de kracht voor het succes van je organisatie. Stimuleer daarom medewerkers om samen te werken en samen voor succes te gaan, in plaats van individuele belangen. Samenwerken komt de prestaties ten goede en daardoor ervaart iedereen het werk als prettiger. Prachtige tools om profielen van medewerkers in beeld te brengen zijn bijvoorbeeld DISC-profielen.

Laat medewerkers ook inzien wat de kracht van teamwork is. Maar laat ze vooral ook inzien waar hun kwaliteiten liggen en de kwaliteiten van collega’s. Hierdoor kunnen zij elkaar stimuleren en wordt de samenwerking nóg beter.

De bijdrage van personeelsbeleid aan goede arbeidsrelaties

Maar hoe geef je nou invulling aan goede arbeidsrelaties met behulp van je personeelsbeleid? Dat is iets wat je niet in één dag geregeld hebt. Je kunt het ook niet kopen. Het moet gecreëerd worden. Belangrijke factoren voor deze bijdrage zijn:

  • Successen vier je samen. Maar ook van zaken die minder goed gingen, kan men leren.
  • Breng daarom negatieve feedback, zo positief mogelijk.
  • Blijf met elkaar communiceren, open en transparant. Dit komt doelstellingen en daarmee het succes van de organisatie alleen maar ten goede.
  • Weet wat er leeft onder de medewerkers door met ze in gesprek te gaan en geef hier periodiek aandacht aan.
  • Zorg ook dat er ruimte is voor inbreng van de medewerker. Wellicht kunnen er werkoverleggen plaatsvinden voor de teams. Geef hier de vrijheid voor. Dit vergroot namelijk de creativiteit van het team, evenals de betrokkenheid en de prestaties
  • Personeelsgesprekken waar op een open en eerlijke manier gesproken wordt over de ontwikkeling van medewerkers
  • Gesprekscyclus als onderdeel van beter personeelsbeleid

Je hoort steeds meer organisaties die stoppen met het voeren van personeelsgesprekken

Als mij wordt gevraagd wat ik daarvan vind, is mijn antwoord steevast ‘als je kunt borgen en garanderen dat jij op andere manieren voldoende aandacht geeft aan je medewerkers op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, waardering en feedback, dan lijkt me dat een goed idee. Kun je dit niet borgen of garanderen, doe het dan niet’.

Voor veel medewerkers in het MKB is namelijk het personeelsgesprek, ontwikkelingsgesprek of een andere vorm van gesprekken, hét moment waarop ze écht even oprechte aandacht ontvangen en hun feedback kunnen geven.

Opleiding en ontwikkeling

Zorg voor een juiste balans in de teams. Zo kun je er voor kiezen om medewerkers bij elkaar te zetten die veel op elkaar lijken en dezelfde kennis hebben maar je kunt er ook voor kiezen om medewerkers bij elkaar te zetten die elkaar juist aanvullen. Zet in op de kwaliteiten van iedere medewerker en analyseer dit ook: wat heeft je organisatie nodig? Ieder team heeft aanvallers en verdedigers nodig. Laat medewerkers elkaar ook inzicht geven in de kwaliteiten van elkaar, dat geeft een boost aan het teamwork en bovendien leren medewerkers van medewerkers die andere competenties beter beheersen.

Evaluatie van personeelsbeleid

Nadat er veranderingen zijn doorgevoerd, wil je natuurlijk wel weten wat het effect hier van is. Door zaken als medewerkertevredenheid, productiviteit en verzuim te vergelijken in de huidige en de oude situatie, krijg je al snel een goed beeld van wat de verandering teweeg heeft gebracht. Haal hier verbeterpunten uit.

Dit zijn de eerste stappen die je kunt zetten om door middel van beter personeelsbeleid, een bijdrage te leveren aan goede arbeidsrelaties. Maar ik heb nog veel meer tips voor je.

Wil je weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen?

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan door mijn werk als HR-expert, kom je stap voor stap tegen in mijn coaching en advies. Ben jij ondernemer of HRM-er en heb jij hulp of ondersteuning nodig om succesvoller te zijn in je HRM? Klik hier om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.

Heb ik je kunnen inspireren om stappen te zetten? Let me know!

Gratis online training voor HRM-ers

Ben je benieuwd geworden naar mijn werkwijze? In mijn programma neem ik je in 7 stappen mee naar succesvol HRM. Check hier mijn (gratis) online training voor HRM-ers.