functieprofielen-zijn-onzin

Het is verstandig een functieprofiel te gebruiken in je hele HRM. Helaas is de praktijk vaak anders.

Wat is jouw mening, is een functieprofiel onzin of niet?

Veel ondernemers zien functieprofielen als een papieren tijger. Het tegendeel is waar en met deze stelling ben ik het niet eens. Maar stel functieprofielen goed op én gebruik de functieprofielen in je hele HRM-beleid. Dan zul je zien en ervaren dat dit de weg is naar een beter HRM.

Het is écht zonde als je veel tijd steekt in het opstellen van profielen en ze vervolgens in de kast komen

Je doet er goed aan de functieprofielen ook daadwerkelijk te gebruiken. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Toch zie je het in de praktijk nog vaak anders.

Een functieprofiel is de leidraad voor:

  • Een soepel lopende organisatie. Door goede functieprofielen, waarvoor draagvlak is onder medewerkers, kan je organisatie veel soepeler lopen. Functieprofielen zorgen voor een goede taakverdeling en coördinatie. Heb je wel eens nagedacht hoeveel efficiëntievoordeel er in je organisatie te behalen is als iedereen beter begrijpt en uitvoert wat er van hem of haar wordt verwacht?
  • Personeelsgesprekken. Zoals ontwikkelingsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Als je een medewerker gaat beoordelen, moet ook duidelijk zijn waarop beoordeeld wordt. Een functieprofiel is je leidraad, je beoordeelt de uitvoering van de taken, eventueel aangevuld met de competenties die omschreven staan in het functieprofiel.
  • Werving en selectie. Aan de hand van een functieprofiel kun je een duidelijke vacature opstellen. Ga dus niet zomaar op zoek naar nieuwe medewerkers, gebruik een functieprofiel. Zo voorkom je dat je straks met een nieuwe medewerker zit opgescheept waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt omdat er van tevoren onvoldoende over nagedacht is.
  • Beloningsstructuur. Aan de hand van functieprofielen kun je de beloningsstructuur bepalen, bijvoorbeeld in de vorm van salarisschalen. Je kunt de functies onderverdelen in zwaarte. Vervolgens kun je er een passende salarisschaal aan toekennen.
  • Het bereiken van betere resultaten. Ook op strategisch niveau kun je niet zonder functieprofielen. Een goede functieomschrijving draagt bij aan duidelijkheid, efficiënter werken, betere structuur en een hogere medewerkertevredenheid. Dit leidt tot betere resultaten.

Tip van Laura: HR functieprofielenboek

Orden alle functieprofielen in één boek en voeg een organogram van je organisatie toe. Dit HR-functieprofielenboek pak je er bij wijzigingen altijd bij en neem je periodiek onder de loep. Agendeer dit in je HRM-jaarplanning. Op deze wijze heb je een veel beter overzicht van alle huidige functies in je organisatie, kun je regelmatig nagaan of de functieomschrijvingen nog actueel zijn en de taakverdeling logisch is. Deel dit boek met je medewerkers en gebruik het in je hele HRM.

Essentieel is natuurlijk dat je de functieprofielen up-to-date houdt en stuurt op een goede coördinatie van werkzaamheden in je organisatie, in personeelsgesprekken én de beloningsstructuur de profielen betrekt, etc. Dan is het dé weg naar een beter HRM.

Wat is jouw mening, zijn functieprofielen onzin of niet?

Coaching en advies

Ben jij ondernemer of HRM-er en heb jij hulp of ondersteuning nodig om succesvoller te zijn in je HRM en/of om functieprofielen op te stellen of te gebruiken in je hele HRM? Klik hier voor meer informatie.

Gratis online training voor HRM-ers

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan door mijn werk als HR-expert maar ook op het vlak van persoonlijk ontwikkeling, kom je tegen in mijn coaching en advies. Ben je benieuwd geworden naar mijn werkwijze? In mijn programma neem ik je in 7 stappen mee naar succesvol HRM. Check hier mijn (gratis) online training voor HRM-ers.

Afbeelding: pixabay